I RISE UP

I Rise UP Logo

IRISEUP: Ang Daan Patungo sa Matagtag at Climate-Resilient na Lungsod

Quezon City Buildings

Ang IRiseUp ay isang app na may pinagtibay na kombinasyon ng makabagong teknolohiya at ng pakikilahok ng komunidad. Ito’y nagbubukas ng landas upang makatugon ang bawat mamamayan ng Quezon City hindi lamang sa mga hamon ng pagbabago ng klima, kundi pati na rin sa harap ng mga suliranin. Ano ang nagagawa ng IRiseUp? 1. Climate […]