IRISEUP: Ang Daan Patungo sa Matagtag at Climate-Resilient na Lungsod

Quezon City Buildings

Ang IRiseUp ay isang app na may pinagtibay na kombinasyon ng makabagong teknolohiya at ng pakikilahok ng komunidad. Ito’y nagbubukas ng landas upang makatugon ang bawat mamamayan ng Quezon City hindi lamang sa mga hamon ng pagbabago ng klima, kundi pati na rin sa harap ng mga suliranin.

Ano ang nagagawa ng IRiseUp?

1. Climate Change Adaptation at Resilience

Ang IRiseUp ay isang makabagong paraan sa pag tugon at pag-aksyon sa mga pagbabago ng klima. Ang app ay naglalaman ng Barangay Risk Analysis at Early Warning Systems na sumasaklaw sa 142 barangays ng ating lungsod. Sa pamamagitan ng IRiseUp, bawat barangay ay may karagdagang kakayahan sa pamamahala, pagtugon at paghanda sa mga disaster risks. Makakatanggap ang bawat residente ng QC ng real-time na pagsusuri ng panahon, mga agarang alerto sa panganib, at iba pang mahahalagang impormasyon upang manatiling ligtas at handa sa harap ng sakunang dala ng magbabago ng panahon. 

2. Climate Change Mitigation

Ang IRiseUp ay naglalayong mabawasan ang pinsalang bunga ng mga sakuna sa lungsod ng Quezon sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng kamalayan tungkol sa climate change sa bawat indibidwal na residente, pamilya, komunidad at mga negosyo sa lungsod. Sa tulong ng edukasyon hinggil sa kahalagahan ng pagbawas ng greenhouse gas (GHG) emissions, binibigyang-daan ang bawat mamayan ng lungsod na makibahagi sa solusyon sa climate change.

Isang Matibay na Komunidad

Higit pa sa isang app, ang IRiseUp ay isa ring kilusan na nag-uugnay sa mga mamamayan ng Quezon City sa pagpapatupad ng isang layunin: ang pagbuo ng isang matibay at mas maunlad na hinaharap. 

Sa pamamagitan ng risk analysis, early warnings, at iba pang mga kritikal na impormasyon at kaalaman patungkol sa mga panganib na dala ng natural disasters, ang bawat mamamayan ng lungsod ay may kakayahang protektahan ang kanyang sarili maging ang kanyang komunidad. 

Ang lokal na pamahalaan ng Quezon City ay lubos na naniniwala na ang pagbibigay ng likas na kaalaman at impormasyon tungkol sa posibleng panganib na dala ng climate change, pati rin ang pag-unawa sa tungkuling pagbawas ng emisyon, ay magbibigay-daan sa isang climate-resilient na komunidad.

Maging bahagi ng aming Climate Action Campaign

Ang IRiseUp ay katuwang natin sa ating paglalakbay patungo sa pagsulong ng urbanisasyon at pagiging climate-resilient. Ito ay patunay sa ating dedikasyon na lumikha ng positibong pagbabago sa harap ng mga hamon ng panahon. Sa pamamagitan ng paggamit ng teknolohiya, data at analytics, at pakikiisa ng komunidad, ang ating lungsod ay tiyak na may kakayahan humarap sa climate change. 

Makibahagi sa aming layunin! I-download ang IRiseUp app at sabay-sabay nating palakasin ang ating lungsod.

Share this :

Latest blog & articles

Adipiscing elit sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Enim minim veniam quis nostrud exercitation