I RISE UP

I Rise UP Logo

Panatilihing Ligtas ang Iyong Mahal sa Buhay Ngayong Pebrero sa Tulong ng IRISEUP

Portrait Of Smiling Asian Family Outdoors With Parents Giving Children Piggybacks

Ngayong ng pag-ibig, bigyang atensyon natin ang kaligtasan ng ating pamilya at mga kaibigan maliban sa romantikong aspeto. Hindi lamang tsokolate at bulaklak ang simbolo ng pagmamahal kundi pati na rin ang pagtiyak ng kanilang kaligtasan. Gamitin natin ang IRISEUP para mas lalo pang patibayin ang ating pangangalaga sa kanila. Alamin ang mga Posibleng Panganib […]

Katatagan sa Harap ng Climate Change: Ang Bagong Taong Adhikain ng Quezon City

QC Tower

Sa pagpasok ng 2024, ang ating lungsod ay humaharap sa isang kritikal na yugto ng pagbabago at adaptasyon. Ang mga hamon tulad ng climate change at urbanisasyon ay lalong tumitindi, at nangangailangan ng malinaw at matatag na tugon. Sa bagong taong ito, ating isapuso ang adhikain na palakasin ang ating katatagan laban sa mga darating […]

Pag-unawa sa Pagbabago ng Klima: Isang Malinaw at Madaling Gabay

Isa sa mga nakababahalang problemang tinatalakay ng mundo ay ang pagbabago ng klima o tinatawag na climate change. Ang Pilipinas ay isa sa mga bansang hinahagupit ng mga negatibong epekto nito, tulad ng madalas at matinding pagbagyo, pagbabago ng temperatura, pagtaas ng lebel ng tubig, pagbaha, tagtuyot at umiinit na karagatan. Layunin ng iRiseUP ang […]